106 Danh Sách Bất Động Sản cho Bán tại Langley

­
 • địa điểm
 • Bán kính
 • Bản đồ
­
 


 
Hiển thị 1 đến 10 của 106 kết quả
­
Nhà ở một gia đình vì Bán tại 5120 Crawford Road Langley, Washington 98260 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 21
 • $3,660,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 3,800 Bộ vg.
 • $963 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • MLS ID: 674080
Điện Thoại: ­206.448.5752­
E-Mail cho tôi  
­
 
Nhà ở một gia đình vì Bán tại 2150 E Calera Wy Langley, Washington 98260 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 6
 • $1,900,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 5 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 6,878 Bộ vg.
 • $276 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • MLS ID: 795595
Điện Thoại: ­206.448.5752­
E-Mail cho tôi  
­
 
Nhà ở một gia đình vì Bán tại 626 Edgecliff Drive Langley, Washington 98260 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 21
 • $1,200,000 USD
 • 3 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng tắm đầy đủ
 • 2,476 Bộ vg.
 • $485 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • MLS ID: 806348
Điện Thoại: ­206.448.5752­
E-Mail cho tôi  
­
 
Nhà ở một gia đình vì Bán tại 5173 Witter Beach Place Langley, Washington 98260 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 21
 • $1,150,000 USD
 • 2 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 3,462 Bộ vg.
 • $332 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • MLS ID: 773484
Điện Thoại: ­206.448.5752­
E-Mail cho tôi  
­
 
Nhà ở một gia đình vì Bán tại 3551 Bells Beach Road Langley, Washington 98260 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 21
 • $1,100,000 USD
 • 3 Phòng Ngủ
 • 2 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 2,574 Bộ vg.
 • $427 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • MLS ID: 750318
Điện Thoại: ­206.448.5752­
E-Mail cho tôi  
­
 
Nhà ở một gia đình vì Bán tại 20 Saratoga Creek Lane Langley, Washington 98260 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 21
 • $1,095,000 USD
 • 2 Phòng Ngủ
 • 1 Phòng tắm đầy đủ
 • 1,271 Bộ vg.
 • $862 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • MLS ID: 759784
Điện Thoại: ­206.448.5752­
E-Mail cho tôi  
­
 
Nhà ở một gia đình vì Bán tại 126 Sunrise Lane Langley, Washington 98260 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 21
 • $1,075,000 USD
 • 5 Phòng Ngủ
 • 4 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 5,926 Bộ vg.
 • $181 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • MLS ID: 760853
Điện Thoại: ­206.448.5752­
E-Mail cho tôi  
­
 
Thương mại vì Bán tại 5247 Crawford Road Langley, Washington 98260 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 14
 • $1,000,000 USD
 • Thương mại
 • MLS ID: 716449
Điện Thoại: ­206.448.5752­
E-Mail cho tôi  
­
 
Nhà ở một gia đình vì Bán tại 2097 Millman Road Langley, Washington 98260 Hoa Kỳ
 
 
    1 của 21
 • $899,000 USD
 • 4 Phòng Ngủ
 • 3 Phòng tắm đầy đủ
 • 1 Phòng tắm một phần
 • 3,687 Bộ vg.
 • $244 / Bộ vg.
 • Nhà ở một gia đình
 • MLS ID: 786272
Điện Thoại: ­206.448.5752­
E-Mail cho tôi  
­
 
The Sotheby's International Realty network has complete luxury home listings for Langley and nearby areas, including Freeland. We have 106 property listings in Langley, and 35,395 listings in all of Washington. Use the Refine Search button above to narrow your search for luxury homes for sale in Langley. If you see a home listing you like, click the photo to view details, or click the agent's name to request more information.
­

Tìm Kiếm Theo

­

­

 
­

 
­
­
­